34 3145 548 530 210 560

ZBIORY GALERII SIĘ POWIĘKSZAJĄ! ZAŁĘCZE WIELKIE W PORAJU.

 

W piątek (23 marca br.) w Galerii Sztuki Współczesnej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Poraju odbył się wernisaż poplenerowy „Załęcze Wielkie”.

Kuratorem pleneru był Rafał Stępniak, a wzięło w nim udział wielu uznanych artystów z całej Polski.

Na ścianach Galerii zawisły obrazy: Rafała Stępniaka – (kuratora wystawy), Dominiki Ruty, Waldemara Kaliczaka, Tomasza Awdziejczyka, Stanisława Śledzińskiego, Sylwii Mirowskiej-Ignacok, Bogumiły Twardowskiej-Rogacewicz, Elżbiety Bonieckiej-Milowicz, Artura Bartkiewicza, Jacka Świgulskiego, Ągnieszki Półroli, Joanny Dudek, Heleny Hadaś, Jacentego Jończyka.

Miłośnicy sztuki mogli podziwiać liczne dzieła malarskie, inspirowane załęczowskim plenerem. Wystawę swoją obecnością zaszczycili: wójt Gminy Poraj – Łukasz Stachera, wicewójt Gminy Poraj – Katarzyna Kaźmierczak, p.o. kierownika ZEAS – Anna Kukla, radna Rady Gminy Poraj – Małgorzata Rodek, oraz wielu stałych bywalców naszej Galerii. Wśród gości obecni byli również artyści, którzy zjechali z różnych zakątków Polski. Otwarcia wernisażu dokonała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Magdalena Ryziuk-Wilk, a następnie głos zabrał Rafał Stępniak. Podziękował artystom za udział w ubiegłorocznym plenerze i wspaniałe obrazy, które powstały w czasie tego kilkudniowego pobytu w Załęczu. Podczas takich wyjazdów artyści przeżywają swoją twórczą przygodę, szukają natchnienia i pracują nad kolejnymi dziełami, podkreślając za każdym razem magię miejsca, z którego emanuje dużo dobrej, inspirującej energii.

W trakcie wernisażu padło wiele słów uznania pod adresem wójta – Łukasza Stachery. Rafał Stępniak dziękował mu za wieloletnią współpracę, za pomoc w organizacji plenerów i za sprzyjający klimat, który służy do tworzenia tego typu przedsięwzięć. Różnorodność prezentowanych dzieł dostarczyła z całą pewnością miłośnikom malarstwa wielu niezapomnianych wrażeń. Poplenerowa wystawa to dzieła powstałe z różnych doświadczeń i inspiracji artystycznych, ukazujące bogactwo wyobraźni i wyjątkowe poczucie piękna prezentowanych prac. Artyści z rąk dyrektor GOK – Magdaleny Ryziuk-Wilk otrzymali pamiątkowe, ceramiczne kurki – autorstwa Marty Jędrzejewskiej – instruktora ceramiki GOK Poraj, absolwentki ASP we Wrocławiu. Wystawa, na którą serdecznie Państwa zapraszamy, będzie czynna do końca kwietnia br.

Zbiory obrazów w porajskiej Galerii

Piątkowe spotkanie było również okazją do przekazania na rzecz Galerii Sztuki Współczesnej w Poraju kolejnych obrazów. Tym razem Rafał Stępniak na ręce wójta Ł. Stachery i dyrektor GOK – M. Ryziuk-Wilk przekazał 10.

Obecnie w zbiorach Galerii Sztuki Współczesnej GOK Poraj znajdują się obrazy następujących artystów:

 1. Jacek ŚWIGULSKI – „Złoty Potok”/ 2015
 2. Artur BARTKIEWICZ – „Twarz”/ 2015
 3. Bogumiła TWARDOWSKA- ROGACEWICZ – „Różowy” Złoty Potok/ 2015
 4. Jerzy KĘDZIORA – „Abstrakcja”/ 2015
 5. Joanna DUDEK – abstrakcja /2015
 6. Jacenty JOŃCZYK – pejzaż /2015
 7. Helena HADAŚ – „Barokowe Gracje”/2015
 8. Agnieszka PÓŁROLA – „Metamorfozy 3”

 9. Ryszard PATZER – „Plaża”

 10. Marta Jędrzejewska – bez tytułu

 11. Pavel PETRAS – bez tytułu

 12. Maria BISKUPSKA – ADAMUS – „Drzewo”

 13. Maria GADOWSKA – „Źródła”

 14. Mieczysław HERMAN- „Kompozycja”

 15. Jacenty JOŃCZYK – „Zalew”

 16. Izabela KITA – „Koncert”

 17. Adam KOZŁOWSKI – „Przystań”

 18. Joanna KUJAWSKA – „Nad Zalewem”

 19. Werner LUBOS – „Światło”

 20. Werner LUBOS – „Drzewo”

 21. Rafał STĘPNIAK – „Błękitna Rapsodia”

 22. Waldemar KALICZAK – „Ostaniec”

 23. Stanisław Śledziński – „Kompozycja Jesienna”

 24. Stanisław Śledziński – „Kompozycja Jurajska”